ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จ. อุดรธานี

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี

 

เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมอนุรกษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลักปรัชา ของพี่-น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี โดยเริ่มมีแนวคิดการจัดสร้างในสมัยคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า สมัยที่ 58 และได้เริ่มรวบรวมกำลังทรัพย์จากผู้มีจิตศัทธาเพื่อซื้อที่ดินบริเวณด้านหน้าทางเข้าศาลเจ้าด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็น โรงน้ำแข็งเก่า ราคา 15,500,000 บาท ทำการออกแบบก่อสร้างและทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 และ ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2556 โดยมี  ร้อยเอกหญิง ดร.พระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จเป็น องค์ประธานทั้ง 2 ครั้ง

นอกจากนี้แล้วยังมีแนวคิดที่จะจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชนชาติจีนในระดับสากล เพราะขืนแสดงประวัติของคนจีนอุดรคงไม่มีใครสนใจ จึงจัดแสดงเรื่องขงจื้อ มหาปราชญ์ผู้สอนเรื่องคุณธรรม ความกตัญญู รวมทั้งศาสตร์การปกครอง

เมื่อสร้างอาคารเสร็จจึงสร้างสวนแบบจีน แต่เมื่อเข้าไปดูแล้วมีแต่ความสวยงาม เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่ดูเหมือนว่ายังขาดสาระไปบางอย่าง ทั้งนี้ต้องมีแตกต่างจาก ศาลเจ้าที่ จ.สุพรรณบุรี และวัดไตรมิตร ในที่สุดก็พบว่า คุณธรรม ๑๐๐๐ ปี ๒๔ ยอดกตัญญูจีน ที่เป็นตำนานสุดยอดความกตัญญูแห่งแผ่นดินจีน

“๒๔ ยอดกตัญญู เป็นเรื่องเล่าที่มีมานานแล้วในประวัติศาสตร์จีน เป็นหนึ่งในเรื่องที่ถูกสอนให้เด็กๆ ได้รับรู้ ถึงบุคคลในประวัติศาสตร์จีนที่ถูกยกย่องว่าเป็นสุดยอดกตัญญู แม้ว่าหลายเรื่องในนั้นจะเป็นเหมือนตำนานอภินิหารในแบบเรื่องเล่าสืบต่อๆ กันมาจากโบราณ แต่ทุกเรื่องต่างประกอบด้วยคุณธรรมสอนใจให้ได้รู้จักและซาบซึ้งถึงความกตัญญูต่อบิดา มารดาของตนเอง แม้จะมีชีวิตทุกข์ยากลำเค็ญเพียงใด สวรรค์ย่อมไม่ทอดทิ้งคนกตัญญู”

 

 ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ถนน 39 ศาลเจ้าเนรมิตร ตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟใกล้ตลาดหนองบัว เป็นศาลเจ้าของชาวจีนที่ใหญ่โต และสวยงาม มีสวนหย่อมริมหนองบัว บริเวณโดยรอบมีศาลาชมวิวกลางน้ำ 2 หลัง สร้างอย่างวิจิตรสวยงาม บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การท่องเที่ยว และพักผ่อน และในศาลเจ้าปู่-ย่าแห่งนี้ ยังมีมังกรทองยาวถึง 99 เมตร ซึ่งใช้แสดงในงานทุ่งศรีเมืองในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี

 

การเดินทาง   เริ่มตั้งหลักตั้งแต่วงเวียนกรมหลวงประจักษ์ให้ตรงไปทาง 4 แยก บขส. เก่า ให้เลี้ยวขวาไปทางสกลนคร ตรงไปประมาณ 500 เมตรจะเห็นทางรถไฟ เลยไปอีกแค่ 50 เมตร ก็จะเจ้าประตูใหญ่ทางซ้ายมือ แสดงว่าถึงแล้ว…..

 

ช่างเวลาเปิดปิด 10.00 – 19.00 น.

ติดต่อ. 042 – 242444 , 042 – 242333

 

Leave a Comment